Kvalitet, klimat & miljö

För oss går höga krav på kvaliteten i våra tjänster hand i hand med att ta ansvar för vår gemensamma miljö och klimatet på jorden. Vi tycker helt enkelt att det är viktigt och därför arbetar vi med tydliga mål för att bli ännu bättre – så att vi alltid kan ligga i framkant i vårt arbete inom klimat-, miljö- och kvalitetsområdet.

»Vi tar ansvar, för att det är det enda rätta att göra.«

– Anders

Våra medarbetare får kontinuerligt utbildning inom sitt område, för att kunna möta framtidens utmaningar, minska vår klimatpåverkan och minimera utsläppen i miljön. När vi nyinvesterar finns alltid miljöaspekten med som en vikt del i besluten, för vi anser att det måste vara så i en hållbar verksamhet.

Så långt det går försöker vi återanvända material i vår verksamhet och det som ändå blir avfall försöker vi i högsta möjliga grad återvinna. Det kräver bland annat effektiv och smidig källsortering, som sker så nära verksamheten som möjligt. Här kan vi också bistå många av våra kunder, vid exempelvis avveckling eller flytt av verksamhet.

Våra viktigaste verktyg är kunskap, erfarenhet och rätt utrustning.

Lagerstore ❤️ världen

För oss är det viktigt att ta ansvar för vår omvärld och våra medmänniskor. Vill du veta mer om vårt arbete med kvalitet, miljö och klimat?

Kontakta oss »