Lager & förvaring

Du kan lösgöra resurser till din kärnverksamhet genom att låta oss avlasta din verksamhet inom lager, logistik och distribution. På så vis kan du kapa både lokal- och personalkostnader – alternativt frigöra resurserna för andra ändamål som bättre tjänar dina affärer. Ett externt lager kan alltså vara en av de bästa investeringarna för att växa din verksamhet.

Med ett lagerhotell betalar du bara för den plats du faktiskt nyttjar, samtidigt som du får bättre kontroll på dina artiklar, vad som går in och vad som går ut. Det blir också enkelt att låta ditt lager växa eller krympa efter behov.

Ett externt lager kan också vara en snabb lösning vid tillfälliga toppar och för att slippa egna investeringar i pallställage och lagerutrustning. Du kan låta din verksamhet växa och krympa organiskt, utan att du behöver dras med tunga overheadkostnader.

Vi kan hjälpa dig med allt från småkomponenter, reservdelar och kartonger till helpall och containers – och du kan alltid se ditt aktuella lagersaldo i mobilen. Behöver du snabbt leverera ett antal enheter, packade och klara enligt speciella instruktioner, så löser vi det (nästan) med blixtens hastighet.

  • Godsförvaring
  • Logistik och transport
  • Administration och order
  • Kontroll av in- & utleveranser
  • Pallplatser, förråd, kartonger
  • Akutförvaring med kort varsel
  • Retur och reklamationer
  • Lager för avrop
  • Mässmateriel
  • Reservdelar

Du kan alltså lägga ut hela logistikansvaret – med allt från inkommande gods, administration, kvalitetskontroll, validering av ordrar, plock och pack, sortering, ompaketering, montering, returhantering och distribution på oss.

Vad ska du göra med all tid du sparar?

Med 100 % kontroll

Du kan se ditt aktuella lagersaldo direkt i mobilen. Det ger dig 100 % koll på vad som lastas, vad som lossas och vad som finns i ditt lager vid varje givet tillfälle.

Tryggt & säkert

Ditt gods tas väl omhand av våra erfarna lagerarbetare och vi arbetar hårt med säkerheten, så att dina varor är skyddade från både fukt, skada och tjuvar.

Våra lagerhotell bevakas dygnet runt och vi har stränga rutiner för att hålla obehöriga borta från dina lagervaror.